highlight_off

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi 10.06.2016 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

İzmir’de kurulan 24. ve Türkiye’de kurulan 258. Ar-Ge Merkezi olmuştur.

Yeni Ürün ve Kalite hedefli yaptığımız Ar-Ge faaliyetlerini inovasyona dönüştürerek, sürekli gelişmeyi amaçlamaktayız.

Misyonumuz

Yeni ürün-kalite geliştirme odaklı, yeni AR-GE projelerini gerçekleştirmek ve proje çıktılarını inovasyona dönüştürmektir.